Açıklama

Kategori
Yapay Ağaç

yapay çiçek saplamalı doğal ağaç üstüne ağaç (değişik ebatlarda)